Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vykonavatelé nezákonností při MěÚ a OÚ Strakonice

8. 9. 2009
Příloha: Vydaná Nadací lidských práv v roce 2000 Listy jsou vydávané na podporu demokracie v Česku. Vydávané těmi, kteří jsou pronásledováni, vyšetřováni nebo vězněni po roce 1989 za zveřejnění svých názorů. Lidmi, kteří chtějí upozorňovat na zneužívání moci na všech stupních řízení státu a usilují o nápravu. HLAS DISENTU ročník 3 č. 8 červen 2000 Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Listina základních práv a svobod čl. 23. Seznam komunismu v nás Kauza RD s prodejnou Úředníci a poslanci, kteří podepsali některý z dokumentů kauzy RD s prodejnou, nejtotalitnější teroristický akt od pádu komunismu ve Strakonicích. Seznam a obsah dokumentů najdete v knize „Kauza RD s prodejnou“ vydanou Nadací lidských práv Strakonice z května 1994. ********** 2.12.1991 Ing. Arch. Homolka MěÚ Strakonice 2.1.1992 Jiří Panuška MěÚ Strakonice 29.1.1992 mj. JUDr. Mir. Vávra Policie ČR Okresní ředitelství 29.1.1992 Hana Matulková OÚ Strakonice 31.1.1992 Ing. Vlček Vladimír Jče závod Strakonice 3.2.1992 pplk. PO Ing. Hrach František OÚ – Správa sboru požární ochrany 7.2.1992 Jiří Panuška MěÚ Strakonice 20.3.1992 Jiří Panuška MěÚ Strakonice Demoliční výměr na RD 29.4.1992 MUDr. V. Hamáček Okresní hygienik 6.5.1992 Jiří Panuška MěÚ Strakonice Rozhodnutí o umístění stavby RD 6.5.1992 RNDr. Josef Daněk OÚ Strakonice 22.5.1992 Ing.H.Roudnická Stavební povolení ke stavbě RD s prodejnou – dodnes nezákonně zadržované ********** Tito lidé zákeřně připravili podvod na občana a přesto, že udělal ze zákona všechno, aby dostal stavební povolení,přitom přišel o rodinný domek, viz demoliční výměr, má dodnes platné uzemní rozhodnutí, tak mu stavební povolení, které mu před tím třikrát ukázali, bez udání důvodů nedoručili, /§24s.ř./ a podvodem prohlásili jeho stavbu za stavbu bez stavebního povolení. Tomuto podvodu a zneužití pravomoci veřejného činitele měl ze zákona zabránit OóU Strakonice /§50 s.ř./, ale ten to neudělal. Sám se aktivně podílí na terorizování občana, jeho rodiny, vyhnáním rodiny z jejího obydlí a zničením rodiny. Okresní úřad záměrně nezasáhl, a tak občan v souladu s čl.. 23 Listiny základních práv a svobod se brání tomuto nezákonnému postupu. Brání se tím nejpřirozenějším způsobem, za zbořený domek chce nový, také mohl vzít hůl a někomu urazit hlavu. To ostatně doporučovali právníci, kteří znají situaci a bezpráví na jihu Čech od samého začátku. Ukázalo se že měli pravdu. Vyjádření Vrchního soudu: „Rozsudek jménem republiky č. 7 A 8/96-28“ k tomuto období je jednoznačné. Rozhodnutí správního orgánu I. Stupně i rozhodnutí žalovaného bylo proto vydáno v rozporu nejemom se zákonem, ale i s Listinou základních práv a svobod – čl. 11, čl. 3 odst. 1, a čl. 4 odst. 4. ********** Pokračování terorismu po vydání /a účelovém nedoručení žadateli/ stavebního povolení. 15.7.1992 Hana Matulková OÚ Strakonice 2.7.1992 Ing. Jaroslav Brůžek MěÚ Strakonice 14.7.1992 Ing. Frčka, Ešner MěÚ Strakonice 28.7.1992 Ing. Jaroslav Brůžek MěÚ Strakonice 4.8.1992 Ing. Jaroslav Brůžek MěÚ Strakonice 29.9.1992 RNDr Karel Karas CSc OÚ Strakonice 29.9.1992 RNDr Karel Karas CSc OÚ Strakonice /rozhodnutí/ 6.10.1992 RNDr Karel Karas CSc OÚ Strakonice 7.10.1992 RNDr Karel Karas CSc OÚ Strakonice 20.10.1992 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 2.11.1992 Ing. Zenan, Frčka MěÚ Strakonice 10.11.1992 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 13.11.1992 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 19.11.1992 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 3.12.1992 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 11.1.1993 MVDr. Josef Daněk OÚ Strakonice 1.2.1993 MVDr. Josef Daněk OÚ Strakonice 22.2.1993 MVDr. Josef Daněk OÚ Strakonice 23.2.1993 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 17.3.1993 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 29.3.1993 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 6.4.1993 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 4.5. 1993 Ing. Arch. Ivan Čech OÚ Strakonice 17.5.1993 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 26.5.1993 Dr. Jindřích Kotrch, Jaroslav Matějka MěÚ Strakonice 1.6.1993 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 2.6.1993 Ing. Arch. Ivan Čech OÚ Strakonice 23.6.1993 Ing. Arch. Ivan Čech OÚ Strakonice 23.7.1993 Ing. Arch. Ivan Čech OÚ Strakonice 16.6.1993 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 24.8.1993 Ing. Arch. Ivan Čech OÚ Strakonice 1.9.1993 František Lilák pracoviště MH ČR pro českobudějovickou oblast 26.10.1993 Ing. Arch. Ivan Čech OÚ Strakonice ********** Pan Frčka zpracoval většinu materiálů MěÚ Strakonice. Pan Štosek zpracoval většinu materiálů OÚ Strakonice a zastupoval tento orgán také u obou politických procesů u soudu v Č. Budějovicích. ********** Kolik času věnují úředníci poctivé práci a kolik terorizování občanů, sami si můžete spočítat.Toto platíte daňoví poplatníci ze svých daní. Stačí říci „děkujeme odejděte“? Určitě ne! Opovržení a vyloučení z lidské společnosti si tito lidé zaslouží! Voliči, jak to uděláte? O krk jde Vám a Vašim dětem od takovýchto lidí! Vyjádření Vrchního soudu v Praze „ Rozsudek jménem republiky č. 7 A 8/96-28“, k tomuto období je jednoznačné: Žaloba je důvodná, žalobou napadená rozhodnutí jsou nezákonná. /rozsudek ze dne 25.1.1996 strana 7/